TUREX KURYE A.Ş HİZMET ŞARTLARI

 1. Bu belge’de yer alan şartların tümüGÖNDERİCİ tarafından kabul edilmiş olup, verilen bilgilerin doğruluğu taahüt edilmiştir.Gönderici,gönderilen madde üzerinde yasal,gerekli yetki ve hak sahibi olduğunu beyan etmiştir.2.Aşağıda yazan maddelerin oluşturulması ve taşınması yapılmaktadır.Nakit ve / veya hamiline yazılı kıymetler,değerli taş ve madenler,Zararlı,Yanıcı,Patlayıcı,Bozulabilir koku yayan,zehirli,asitli maddeler.

  3. TUREX KURYE KARGO ve DAĞITIM HİZ. için karşılıklı iyi niyet ve kusursuz hizmet temel ilkeridir.Bu çerçevede hizmet getiren TUREX KURYE KARGO ve DAĞITIM HİZ. teslim alma,taşıma,teslim etme gibi aşamalarda doğabilecek gecikmelerden sorumlu tutulamaz.Elde olmayan haklı nedenlerden doğabilecek bu gibi gecikmelerde TUREX KURYE KARGO ve DAĞITIM HİZMETLERİ‘nin tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur.

  4.SORUMLULUK, yalnızca hizmet süresi ve kapsamı içinde doğan zarar ve kayıplar TUREX KURYE KARGO ve DAĞITIM HİZ‘ne aittir.Bu sorumluluğun mali tavanı, her ne olursa olsun,gönderme ücretinin 3 katı ile sınırlıdır, bu tavanı aşmaz.

  5.GÖNDERİ‘nin üzerine alıcının adı,açık adresi ve varsa telefon numarası yazılması esastır.

  6.AMBALAJ hatasından kaynaklanan ve ya gönderilen maddenin özelliğinden kaynaklanan tüm zarar ve kayıpların yasal sorumluğu,3.şahıslarınki de dahil olmak üzere,GÖNDERİCİ‘ye aittir.

  7.ÜCRET belirlenmesinde TUREX KURYE KARGO ve DAĞITIM HİZ.’nin düzenlendiği tarife esastır.Ücretin,teslimatın gerçekleşeceği adreste ödeneceği kabul edilmesine rağmen,tahsit edilmemesi veya gönderme aşamasında tahmin edilemeyen,ancak sonradan tahakkuk eden ücretin tahsili söz konusu ile TUREX KURYE KARGO ve DAĞITIM HİZ.,ödeme gerçekleşinceye kadar gönderiyi teslim etmeme hakkına sahiptir.Bu durumda göndericinin kayıpları,zararları ve gecikme sorumluluğu tümüyle göndericiye aittir. TUREX KURYE KARGO ve DAĞITIM HİZ.bu zararlardan sorumlu tutulmaz.

  8.SİGORTA,gönderici tarafından özel olarak talep edilir ve gerekli ücret ödenir ise TUREX KURYE KARGO ve DAĞITIM HİZ. tarafından yaptırırılır.Sigorta kapsamı ve koşulları TUREX KURYE KARGO ve DAĞITIM HİZ. hizmet standartlarına ve sigortacı kuruluşun poliçesinde yazılı koşullara bağlıdır.

  9.GÖNDERİCİ firma sözleşme şartlarımızla göndermeyi kabul etmiş sayılır.